Nov 18
  • dexter-jackson-leg-workout-12
  • Kai & Victor - 2009 Mr. Olympia
  • 2001-san-francisco-48
  • 2008-europa-supershow-106
  • 1995-mr-olympia-78